Mājokļa apdrošināšana: vai nepieciešama un kā izvēlēties īsto?

Uzzini vairāk par mājokļa apdrošināšanu, un to, kāpēc tā nepieciešama Tavam mājoklim. Noskaidro, kā izvēlēties īsto no tirgū pieejamiem apdrošinātājiem!

Apdrošināšana mums nereti var šķist lieks tēriņš, vai vismaz – tēriņš, kura lietderību tā arī nekad nenoskaidrosim. Bet, ja šāds brīdis tomēr pienāk, lēmums iegādāties apdrošināšanas polisi šķitīs visveiksmīgākā izvēle, kuru jebkad esi izdarījis. Mājokļa apdrošināšanai iespējams iegādāties polisi, kas pret zaudējumiem pasargā gan pašu mājokli, gan tajā esošo iedzīvi – viss atkarīgs no konkrētajām vajadzībām un situācijām, kurām, Tavuprāt, ir pastiprināta iespēja rasties. Nepatīkami un negaidīti starpgadījumi, diemžēl, var notikt jebkurā miteklī un gluži negaidot – ugunsgrēks, zādzības, ierīču un priekšmetu bojājumi, appludināšana... šie notikumi ir ne tikai ārkārtīgi nepatīkami un stresu izraisoši, bet arī izraisa būtiskus finansiālus zaudējumus. Ar to galā tikt palīdzēs mājokļa apdrošināšana. Bet kā izvēlēties savam mājoklim piemērotāko? Šajā rakstā apskatām dažādos riska segumus, kurus piedāvā mājokļu apdrošināšana, kā arī salīdzinām vairāku apdrošināšanas uzņēmumu piedāvātās polises!

privātmāja

Riska segumi: kurus iekļaut sava mājokļa apdrošināšanas polisē?

Mājokļa apdrošināšana sevī var ietvert dažādu risku segumus. Viens no pamata riska segumiem ir paša mājokļa – dzīvokļa vai mājas apdrošināšana, kas paredz atlīdzības saņemšanu situācijās, kad negadījuma dēļ radušies īpašuma bojājumi (piemēram, īpašums cietis ugunsgrēkā). Šajā gadījumā apdrošināšanas polise, atkarībā no konkrētā apdrošināšanas līguma nosacījumiem, daļēji vai pilnā apmērā nosegs mājokļa atjaunošanas izmaksas. Mājokļa apdrošināšanas polisē var, piemēram, iekļaut nosacījumu, ka apdrošinātājs sedz mājokļa iemītnieku uzturēšanās izmaksas citviet, kamēr īpašums tiek atjaunots vai remontēts.

Īpaši būtiski dzīvokļu īpašniekiem ir nodrošināties arī ar civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Tā sedz zaudējumus vai bojājumus, kuri netīši nodarīti kaimiņu īpašumam (viens no biežāk sastopamajiem piemēriem ir stāvu zemāk esoša dzīvokļa appludināšana, bet, protams, ir arī citas netīšu zaudējumu nodarīšanas situācijas). Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana parasti izmaksā salīdzinoši lētāk, nekā citu risku segumu iekļaušanu polisē, turklāt, dzīvojot dzīvoklī, var būt ārkārtīgi noderīga.

Apdrošinot mājokli, ieteicams apdrošināt arī tajā esošo iedzīvi – sevišķi, tos priekšmetus, kuri izmaksājuši paprāvu naudas summu. Iedzīves apdrošināšana izdevīga kontekstā ar dažādiem negadījumiem – gan ugunsgrēku vai mājokļa applūšanu, gan arī tad, ja notiek zādzība. Apdrošināt var jebkāda veida iedzīvi – sadzīves priekšmetus, televizorus, stereo sistēmas, datorus, rotaslietas un pat apģērbu. Protams, apdrošināšanas uzņēmums katrai iedzīves priekšmetu kategorijai var paredzēt konkrētus atlīdzības izmaksu ierobežojumus – tāpēc vienmēr ir vērts savu konkrēto vajadzību sakarā salīdzināt vairākus apdrošināšanas piedāvājumus.

Iegādājoties mājokļa apdrošināšanas polisi ārkārtīgi būtiski ir iepazīties arī ar drošības prasībām, kuras konkrētais apdrošinātājs paredz. Nereti pilnu apdrošināšanas summu iespējams saņemt tikai tad, ja būs ievērotas konkrētās drošības prasības, bet pretējā gadījumā pastāv iespēja atlīdzību nesaņemt vispār. Apdrošini mājokli, lai varētu dzīvot bez lieka stresa!

krāsaini lietussargi

Mājokļa apdrošināšanas iespējas Latvijā

Salīdzinājām piecus no vadošajiem Latvijas apdrošinātājiem un to piedāvātās mājokļa apdrošināšanas polises, par vienoto atskaites punktu izvēloties pēc 2000. gada būvētu 150 m2 plašu patstāvīgi apdzīvotu jaukta tipa konstrukcijas dzīvojamo māju Mārupē, kurai nav hipotekārā kredīta.

If

Viens no vadošajiem apdrošinātājiem Latvijā If piedāvā mājokļa apdrošināšanas polisi, kurai kontekstā ar dažādiem riska segumiem ir pieejami trīs izcenojumi: “Pamata” – 132,08 eiro gadā, “Super” – 200,98 eiro gadā un “Būvniecības” – 254,06 eiro gadā. Apdrošinātāja ieteiktais izcenojums “Super” sevī ietver bojājumus, kuri radušies ugunsgrēka dēļ, kas izcēlies kaimiņu īpašumā, zādzības un vandālismu, ūdens noplūdi no cauruļvadiem un sadzīves tehnikas, zaudējumus, kuri radušies plīsuša veļasmašīnas ūdens pievada dēļ, mājokļa palīdzību (atslēdznieka vai apsardzes pakalpojumi utt.), nokrišņu radītos zaudējumus, elektrības svārstību izraisītos bojājumus, mājokļa iemītnieku netīši izraisītos bojājumus un apdrošināšanu būvdarbu laikā.

apdrošināšana

BTA

Apdrošinātājs BTA piedāvā mājokļa apdrošināšanas polisi, kuru jaukta tipa konstrukcijas 150 m2 plašai dzīvojamai mājai, kura uzbūvēta 2010. gadā un ir uzlabotā stāvoklī var iegādāties par 116,02 eiro gadā (polises cena (prēmija) – 145,02 eiro). BTA piedāvātā mājokļa apdrošināšana iekļauj pamatriskus, kuri attiecas gan uz nekustamo, gan uz kustamo īpašumu: uguns risku, šķidruma vai tvaika noplūdi, dabas stihisko postu ietekmi, kā arī trešo personu prettiesisku rīcību, piemēram, zādzību. Mājokļa apdrošināšanas bonusi noteiktas summas apmērā bez papildu samaksas iekļauj kanalizācijas sistēmu remontu, bojājumus labiekārtojuma konstrukcijām, pagaidu dzīvesvietas īres izdevumus, ja mājoklī noticis negadījums, kustamo mantu ārpus mājokļa, zibens rezultātā radītos bojājumus un kustamās mantas zādzību bez ielaušanās pazīmēm.

kredīts

ERGO

Apdrošinātājs ERGO piedāvā mājokļa apdrošināšanas polisi, kuru iepriekšējam aprakstam atbilstošai privātmājai var iegādāties par prēmijas summu 81,99 eiro. ERGO īpašuma apdrošināšana sedz: ugunsnelaimes, eksplozijas, zibens spēriena radītus zaudējumus, ūdensvada, kanalizācijas vai apkures sistēmu avārijas radītus zaudējumus, dabas stihiju radītus bojājumus, zādzības ar ielaušanos, laupīšanas un vandālisma sekas. Par papildus samaksu ERGO piedāvā apdrošināt arī mājokli būvniecības vai remontdarbu laikā, iedzīvi mājoklī un ārpus tā, vērtslietas, mājdzīvniekus, velosipēdus, datora programmatūru un pat pārtikas krājumus, kā arī palīgēkas (šķūnīšus, garāžas u.tml.) un pagalma elementus (rotaļlaukumus, apgaismes ierīces, iežogojumus), kokus un gruntsgabala apstādījumus, īres ieņēmumus, ja izīrē savu mājokli un pārsprieguma radītus zaudējumus.

sadarbība

Balta

Iepriekšējam aprakstam atbilstošai privātmājai līdzvērtīgu mājokļa apdrošināšanas polisi iespējams iegādāties arī pie apdrošinātāja Balta, kas piedāvā vairāku līmeņu apdrošināšanas programmas: “Svarīgais” – 141,28 eiro, “Vērtīgais” – 168,74 eiro, “Atbildīgais” – 181,50 eiro un “Pasargātais” – 196,18 eiro gadā. Balta konkrētajai situācijai iesaka programmu “Atbildīgais”, kas sevī ietver mājokļa apdrošināšanu ar apdrošinājuma summu 134 550 eiro, mantas apdrošināšanu ar apdrošinājuma summu 20 000 eiro un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ar apdrošinājuma summu 10 000 eiro. Šai programmai dāvanā tiek piedāvāta palīdzība mājās – pakalpojums, kas paredz pēkšņu un neparedzamu bojājumu novēršanu patstāvīgi apdzīvotā īpašumā, kuri var radīt tālākus zaudējumus (atslēgu serviss, glābšanas un attīrīšanas darbi utt.).

Gjensidige

Apdrošināšanas uzņēmums Gjensidige šobrīd piedāvā mājokļa apdrošināšanas polisi par nepilnu cenu (summa par 10 mēnešiem 12 mēnešu vietā), un šis piedāvājums ir spēkā līdz 2021. gada 30. aprīlim. Gjensidige īpašā piedāvājuma ietvaros nodrošina izvēli starp vairākām mājokļa apdrošināšanas programmām: “Standarts” – 93,57 eiro gadā (ceturkšņa maksājums - 23,39 eiro), “Standarts plus” - 98,24 eiro gadā (ceturkšņa maksājums - 24,56 eiro) un “Visi riski” – 131 eiro (ceturkšņa maksājums - 32,75 eiro). “Standarts plus” apdrošināšanas programma sevī ietver apdrošināšanu pret ugunsgrēku, dabas stihijām, ūdens noplūdi, koku, mastu un stabu uzkrišanu, zādzību ar ielaušanos, laupīšanu, vandalismu, grafiti, meistara palīdzību un papildu izdevumu kompensāciju pēc apdrošināšanas gadījuma. Jāņem vērā, ka paša risks ugunsgrēkam koka ēkās tiek noteikts 10% apmērā no zaudējuma summas, bet ne mazāk kā polisē norādītā pašriska summa.

attālināts darbs

Redzams, ka dažādi apdrošinātāji piedāvā visai atšķirīgas polises un apdrošināšanas piedāvājumu cenas, tādēļ, pirms iegādāties polisi, vērts rūpīgi izpētīt un salīdzināt piedāvājumā iekļauto, cenas un īpašos drošības nosacījumus. Tāpat uzmanīgi nepieciešams izlasīt līguma noteikumus, un par neskaidrajiem jautājumiem konsultēties ar apdrošināšanas brokeri. Jau iepriekš minējām, ka viens no būtiskākajiem faktoriem iegādājoties mājokļa apdrošināšanas polisi ir iepazīšanās ar informāciju par drošības prasībām. Ja tās netiek ievērotas, atlīdzība var tikt samazināta vai neizmaksāta vispār. Salīdzini, apdrošini un dzīvo ar mazāku risku!

Šo un citus interesantus un noderīgus rakstus par šībrīža aktualitātēm, kā arī vienmēr svarīgām tēmām piedāvā uzņēmums Incredit. Ja plāno iegādāties savam mājoklim jaunu sadzīves tehniku, neaizmirsti par iespēju līdz ar mājokli apdrošināt arī tajā esošo iedzīvi! Savukārt, ja nepieciešams papildu finansējums sadzīves tehnikas iegādei, tev ir iespēja saņemt patēriņa kredītu no uzņēmuma Incredit piedāvāto pakalpojumu klāsta.

Rakstā izmantotie foto avoti: www.unsplash.com www.pexels.com

Patika raksts? Novērtē!
Reitings: 5/5 (2 balsojumi)
Mājokļa apdrošināšana: vai nepieciešama un kā izvēlēties īsto?
Vēlies saņemt vairāk interesantus rakstus?
SIA InCREDIT GROUP ir Rietumu Bankas meitas uzņēmums.
Speciāla atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. NK-2016-018.
© 2011-2024 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Visas tiesības aizsargātas