Par mums

SIA "InCREDIT GROUP" AUTORTIESĪBAS

SIA "InCREDIT GROUP", reģ., Nr.40103307404 (turpmāk – Sabiedrība), ar juridisko adresi Krišjāņa Barona ielā 130 K-4, Rīgā, LV-1012, tīmekļa vietne www.incredit.lv, ir Sabiedrības intelektuālais īpašums.

Tīmekļa vietnē publiskotais un pieejamais saturs, informācija, tajā skaitā attēli un grafiskās zīmes, teksti, pogu ikonas, logotipi, datu apkopojumi un citi materiāli, ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un starptautiskajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Vienīgi Sabiedrībai, ir tiesības pārveidot, mainīt vai papildināt materiālus un informāciju, kura atrodas šajā tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietnes satura un informācijas pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta. Iepriekš minētais aizliegums neattiecas uz personām, kuras saņēmušas rakstisku piekrišanu no Sabiedrības.

Sabiedrība patur īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības un visas nemateriālās tiesības uz šo tīmekļa vietni un tās atsevišķiem elementiem, vai Sabiedrība ir saņēmusi šo tiesību likumisko īpašnieku atļauju izmantot tos savā tīmekļa vietnē. Tīmekļa vietnes apmeklētāju un lietotāju pienākumu neievērošana, ir autortiesību pārkāpums, un atkarībā no pārkāpuma rakstura un radītā kaitējuma, pārkāpuma izdarītājs saucams pie civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālatbildības.

Ja Sabiedrības tīmekļa vietnes apmeklētājs un lietotājs vēlas izmantot šīs, tīmekļa vietnes saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus, vai veikt cita veida darbības, lūdzam, sazināties ar Sabiedrību, izmantojot sekojošu e-pastu: dpo@incredit.lv.

SIA InCREDIT GROUP ir Rietumu Bankas meitas uzņēmums.
Speciāla atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. NK-2016-018.
© 2011-2024 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Visas tiesības aizsargātas