Par mums

SIA "INCREDIT GROUP" PREČU ZĪMES

SIA "InCREDIT GROUP", reģ., Nr.40103307404 (turpmāk – Sabiedrība), ar juridisko adresi Krišjāņa Barona ielā 130 k-4, Rīgā, LV-1012, tīmekļa vietne www.incredit.lv, ir Sabiedrības intelektuālais īpašums. Tīmekļa vietnē www.incredit.lv publicētais Sabiedrības nosaukums, tajā skaitā logo un vārdiskās preču zīmes, ir spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kartībā Sabiedrības reģistrētais intelektuālais īpašums. Sabiedrības preču zīmju lietošanai, ir nepieciešama nepārprotama Sabiedrības atļauja. Sabiedrības preču zīmju nesankcionēta un nesaskaņota izmantošana, ir aizliegta, ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus. Ja Sabiedrības tīmekļa vietnes apmeklētājs un lietotājs vēlas pieprasīt augstāk minēto atļauju, lūdzam, sazināties ar Sabiedrību, izmantojot sekojošu e-pastu: dpo@incredit.lv.

Sabiedrības reģistrētās preču zīmes

Vārdiskā preču zīme ar reģistrācijas Nr. M 75 743 - Radām jaunas iespējas! incredit.lv

Vārdiskā preču zīme ar reģistrācijas Nr. M 75 028 - incredit.lv

Figurāla preču zīme ar reģistrācijas Nr. M 75 430
SIA InCREDIT GROUP ir Rietumu Bankas meitas uzņēmums.
Speciāla atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. NK-2016-018.
© 2011-2024 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Visas tiesības aizsargātas