Bonus Malus un apdrošināšana: kas jāzina katram braucējam?

Bonus Malus klases un automašīnas apdrošināšana: kas jāzina katram autobraucējam, iegādājoties OCTA apdrošināšanas polisi?

Par Bonus Malus vai Bonus Malus klasēm, visdrīzāk, dzirdējis ikviens autobraucējs Latvijā, taču nereti mūsu izpratne par Bonus Malus sistēmu ir diezgan nepilnīga. Par to ir būtiski saprast un uzzināt vairāk tāpēc, ka konkrētā klase, kurā atrodas automobiļa īpašnieks, tiešā veidā ietekmē katram automobilim obligātās OCTA (Obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu apdrošināšanas) polises cenas aprēķinu. Šajā rakstā pastāstīsim vairāk par Bonus Malus sistēmu un klasēm, Bonus Malus klases ietekmi uz OCTA apdrošināšanas polises cenu, veidiem, kā uzlabot savu Bonus Malus statusu, lai apdrošināšanas polise būtu ekonomiski izdevīgāka, kā arī par to, kā pēc iespējas izdevīgāk iegādāties OCTA apdrošināšanas polisi savam automobilim.

pie stūres

Kas ir Bonus Malus sistēma?

Bonus Malus sistēma tika izveidota 2006. gadā, un tās nosaukumā esošie vārdi aizgūti no latīņu valodas, kurā “bonus” nozīmē “labs”, bet “malus” – “slikts”. Sistēmas izveidošanas mērķis bija ieviest vienotu principu, pēc kura pēc iespējas vienkāršāk objektīvi izvērtēt ikviena braucēja riska līmeni, lai atbilstoši tam varētu noteikt OCTA apdrošināšanas polišu cenas. Izvērtējot piederību konkrētai Bonus Malus klasei, tiek ņemti vērā tādi faktori kā personas izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits, apdrošināšanas dienu skaits konkrētā periodā un OCTA polises izmantošanas laiks. Bonus Malus sistēmā ir iekļauti visi autovadītāji, un informācija par viņiem atrodas vienotā datubāzē.

Kopumā pastāv 17 Bonus Malus klases, no kurām augstākās riska klases ir 1. līdz 5. klase (jeb Malus klase). Tā kā Bonus Malus ir būtiska OCTA sastāvdaļa, atrodoties Malus klasē, autovadītāja OCTA polises cena būs visaugstākā. Savukārt, 7. līdz 17. riska klase tiek klasificēta kā zemāka riska (jeb Bonus klase), un tiek piešķirta transporta līdzekļu vadītājiem ar lielāku braukšanas stāžu, regulāri iegādātām OCTA polisēm (kuriem tiek konstatēts lielākais apdrošināšanas dienu skaits konkrētā periodā), kā arī zemāko satiksmes negadījumu skaitu. Tiem transporta līdzekļu vadītājiem, kuri OCTA polisi iegādājas pirmoreiz, tiek automātiski piešķirta neitrālā 6. Bonus Malus klase – tai nav nedz Malus, nedz Bonus klasifikācijas, savukārt, apdrošināšanas polises cena nav nedz paaugstināta, nedz pazemināta.

sastrēgums

Kā tiek piešķirta un kā mainās Bonus Malus klase?

Bonus Malus klase tiek piešķirta juridiskai vai fiziskai personai, nevis transporta līdzeklim, taču, ja kāds cits autobraucējs izraisīs satiksmes negadījumu, braucot automobilī, kura īpašnieks vai turētājs esi Tu, diemžēl “cietīs” tieši Tava Bonus Malus klase. Zināšanai - automobiļa turētājs var būt cits braucējs gan tad, ja automobiļa īpašnieks ir juridiska, gan fiziska persona.

Katram autovadītājam paredzētā Bonus Malus klase tiek piešķirta uz vienu gadu – periodu no 31. augusta līdz nākamā gada 15. septembrim. Līdz ar šo datumu visiem transporta līdzekļu īpašniekiem un turētājiem Bonus Malus klases piederība tiek pārrēķināta. Šajā brīdī autovadītājs var saņemt gan augstāku, gan zemāku Bonus Malus klasi - atkarībā no iepriekš minētajiem faktoriem: apdrošināšanas dienu skaitu konkrētajā periodā, apdrošināšanas gadījumu skaita un OCTA polises izmantošanas laika.

Apdrošināšanas dienu skaits konkrētajā periodā ir būtisks tāpēc, ka, lai autobraucējs varētu saņemt augstāku Bonus Malus klasi, OCTA polisei jābūt spēkā vismaz 275 gadā. Kas attiecas uz apdrošināšanas gadījumu skaitu – tiem autovadītājiem, kuri iepriekšējā Bonus Malus posmā izraisījuši ceļu satiksmes negadījumu/s, jārēķinās, ka nākamajā periodā Bonus Malus klase tiks pazemināta, bet OCTA polise – būs jau dārgāka. Piemēram, ja iepriekšējā periodā izraisīta viena avārija, Bonus Malus klase tiks samazināta par 30%, bet, ja izraisītas divas avārijas – par 50%. Ja izraisītas trīs avārijas, klase tiks samazināta jau par 80%, taču, ja izraisīti četri vai vēl vairāk negadījumi, tad automātiski tiek piešķirta viszemākā – Bonus Malus 1. klase.

Pārrēķinot autovadītāja Bonus Malus klasi, jāņem vērā arī tas, cik ilgi autovadītājs jau izmanto OCTA apdrošināšanas polisi. Vērā tiek ņemta autovadītāja apdrošināšanas vēsture pēdējo 11 gadu laikā.

satiksme

Kas ir un kā darbojas OCTA polise?

OCTA jeb Obligātās civiltiesiskās transportlīdzekļu apdrošināšanas polise ir obligāta ikvienam transporta līdzeklim, kurš piedalās ceļu satiksmē. Šī apdrošināšanas polise kompensē zaudējumus, kurus transporta līdzekļa vadītājs, izraisot ceļu satiksmes negadījumu, ir nodarījis trešās personas mantai vai veselībai. Tādējādi OCTA pasargā gan transporta līdzekļa vadītāju, gan apkārtējās ceļu satiksmē iesaistītās personas no izdevumiem, jo, notiekot negadījumam, šī apdrošināšanas polise sedz zaudējumus cietušajiem.

OCTA atlīdzību var saņemt ikviens ceļu satiksmes negadījumā cietušais, kurš nav atzīts par vainīgu šī negadījuma izraisīšanā – tas var būt gan cietušā transportlīdzekļa pasažieris, gan vadītājs vai īpašnieks. OCTA atlīdzina gan automašīnai radītos bojājumus un tās evakuāciju no nelaimes gadījuma vietas, gan izmaksā personai nodarītos zaudējumus – par kaitējumu, kas nodarīts cietušā veselībai, ārstēšanās izmaksas un rehabilitācijas izdevumus. Kompensāciju iespējams pieteikt arī darbspējas zuduma gadījumā, ja tas radies negadījuma rezultātā – OCTA šajā situācijā atlīdzinās darbnespējas dēļ radušos zaudējumus.

sieviete pie stūres

Kā un kāpēc atšķiras OCTA cenas?

OCTA apdrošināšanas polises Latvijā piedāvā teju katrs apdrošināšanas uzņēmums, un, lielākoties, polises nosacījumi dažādo apdrošināšanas uzņēmumu starpā īpaši neatšķiras. Parasti autovadītāji izvēlas apdrošinātāju, pie kura iegādāties OCTA polisi, pēc tādiem kritērijiem kā uzņēmuma uzticamība, atpazīstamība, paziņu ieteikumi un, protams, cena. Nereti OCTA lietotāji mēdz palikt pie tā paša apdrošinātāja, pie kura polisi ir iegādājušies jau iepriekš, citus piedāvājumus vairs pat neizskatot.

OCTA cena ir atkarīga no kritērijiem, kurus izvirza apdrošinātājs – nereti tiek ņemts vērā transporta līdzekļa vecums, veids, izmantošanas mērķis, īpašnieka vai turētāja apdrošināšanas vēsture un citi riska faktori. OCTA polises izvēli var ietekmēt arī tās darbības teritorija – iegādājoties OCTA transporta līdzeklim Latvijā, šī polise darbosies arī jebkurā citā Eiropas Ekonomiskās zonas valstī.

autokredīts

Būtisks faktors, kā jau tagad zinām, ir arī īpašniekam vai turētājam piešķirtā Bonus Malus klase. Iegūstot zemāku Bonus Malus klasi, OCTA cenas pieaugums būs visai vērā ņemams, piemēram, nonākot no 6. Bonus Malus klases 5. klasē, polise var kļūt pat par 50% dārgāka, savukārt, nonākot no 6. klases 4. klasē tā var maksāt jau pat divas reizes vairāk. Diemžēl, OCTA polises cenas samazināšanās Bonus Malus klases paaugstināšanas gadījumā nav tikpat krasa – lētāka OCTA paliek ļoti pakāpeniski. Nereti pat nonākšana vairākas pakāpes augstākā Bonus Malus klasē rezultējas vien par pāris procentiem zemākā OCTA polises cenā.

veikts aprēķinus

OCTA cenas kalkulators

Visvienkāršāk un ātrāk sava transporta līdzekļa OCTA cenu iespējams aprēķināt ar OCTA kalkulatora palīdzību octa24.lv mājaslapā. Šeit pieejamais kalkulators aprēķinās un ļaus salīdzināt OCTA cenas vadošajās nedzīvības apdrošināšanas sabiedrībās - Baltijas Apdrošināšanas Nams, Balta, Compensa, Ergo, Gjensedige un If.

Lai noskaidrotu sev piemērotāko un finansiāli izdevīgāko OCTA iegādes variantu, kalkulatorā jāievada transportlīdzekļa valsts numurs un reģistrācijas apliecības numurs. Pēc mirkļa tiks saņemti visu apdrošinātāju piedāvājumi, un nāksies izvēlēties apdrošināšanas periodu – 3, 6, 9 vai 12 mēneši. Jāņem vērā, ka jebkurā piedāvājumā finansiāli izdevīgāk būs iegādāties apdrošināšanas polisi uz ilgāku periodu. Pēc polises izvēles būs jāaizpilda fiziskās vai juridiskās personas dati un jāapmaksā darījums – tas viss tikai piecu minūšu laikā!

kalkulators

Šo un citus praktiskus un noderīgus rakstus par šībrīža aktualitātēm, kā arī vienmēr svarīgām tēmām piedāvā uzņēmums Incredit. Ja plāno investēt jaunā automašīnā, daļu summas Tev nepieciešamības gadījumā ir iespēja saņemt patēriņa kredītu no uzņēmuma Incredit piedāvāto pakalpojumu klāsta.


Rakstā izmantotie foto avoti: www.unsplash.com

Patika raksts? Novērtē!
Reitings: 3/5 (9 balsojumi)
Bonus Malus un apdrošināšana: kas jāzina katram braucējam?
Vēlies saņemt vairāk interesantus rakstus?
SIA InCREDIT GROUP ir Rietumu Bankas meitas uzņēmums.
Speciāla atļauja patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai Nr. NK-2016-018.
© 2011-2024 Incredit
Kr.Barona 130 k4, Rīga LV-1012 Visas tiesības aizsargātas